img

Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Qlobal Təchizatçı

Və Təhlükəsizlik Yeni Material Həlləri

  • ekstra uzun xüsusi ölçülü rezin əsaslı liflə gücləndirilmiş izolyasiya hissələri

    Təfərrüatlara baxın

Mesajınızı buraxın